ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לעניין חוק יישום תוכנית ההתנתקות, התשס"ה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים