ועדה של הכנסת ה-16

הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות-אזור התעשייה ארז

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים