ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לדיון בהצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות - אזור התעשייה ארז

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים