ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לנושא תכנון ופיתוח עיר הכרמל

כל ישיבות הועדה

 • 24/07/2005

  None

  אין פרוטוקול

 • 02/06/2005

  None

 • 16/05/2005

  None

  אין פרוטוקול

 • 21/03/2005

  None

 • 06/01/2005

  None

קוד המקור של הנתונים