ועדה של הכנסת ה-16

ועדת משנה לנושא תכנון ופיתוח עיר הכרמל

קוד המקור של הנתונים