ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לנושא תכנון ופיתוח עיר הכרמל

קוד המקור של הנתונים