ועדה של הכנסת ה-16

לענין סיום המו"מ עם העובדים להקמת מע"צ החדשה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים