ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לעניין סיום המו"מ עם העובדים להקמת מע"צ החדשה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים