ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים