ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים