ועדה של הכנסת ה-16

לענין סיום המו"מ בין הממשלה והעובדים להקמת מעצ

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים