ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לעניין סיום המו"מ בין הממשלה והעובדים להקמת מע"צ

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים