ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לענייני פיתוח תעשיה, בינוי שיכון ותיירות במגזר הערב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים