ועדה של הכנסת ה-16

לענין הפעלת כביש חוצה ישראל והמשך סלילת חלקיו הצפו

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים