ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לעניין הפעלת כביש חוצה ישראל והמשך סלילת חלקיו הצפוני והדרומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים