ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לעניין עתיד החברה להגנת הטבע

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים