ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לוועדת העבודה ולוועדת הכספים

קוד המקור של הנתונים