ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החינוך והתרבות

קוד המקור של הנתונים