ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת החינוך והתרבות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים