ועדה של הכנסת ה-16

ועדת משותפת של ועדת הכספים וועדת החינוך והתרבות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים