ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים