ועדה של הכנסת ה-16

ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת הכספים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים