ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לנושא ביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים