ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לנושא ביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

כל ישיבות הועדה

 • 13/03/2006

  None

  אין פרוטוקול

 • 17/01/2006

  None

  אין פרוטוקול

 • 25/12/2005

  None

  אין פרוטוקול

 • 24/11/2005

  None

  אין פרוטוקול

 • 23/11/2005

  None

  אין פרוטוקול

 • 15/11/2005

  None

 • 15/11/2005

  None

  אין פרוטוקול

 • 08/11/2005

  None

  אין פרוטוקול

 • 27/09/2005

  None

  אין פרוטוקול

 • 27/07/2005

  None

  אין פרוטוקול

 • 17/07/2005

  None

  אין פרוטוקול

 • 03/03/2005

  None

  אין פרוטוקול

 • 01/02/2005

  None

  אין פרוטוקול

 • 13/12/2004

  הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 35) (דוחות חסויים), התשס"ה-2005

  אין פרוטוקול

 • 30/11/2004

  None

  אין פרוטוקול

 • 30/11/2004

  None

  אין פרוטוקול

 • 29/11/2004

  None

  אין פרוטוקול

 • 15/11/2004

  None

  אין פרוטוקול

 • 18/08/2004

  None

  אין פרוטוקול

 • 15/08/2004

  None

  אין פרוטוקול

 • 21/06/2004

  None

  אין פרוטוקול

 • 18/05/2004

  None

  אין פרוטוקול

 • 02/05/2004

  None

  אין פרוטוקול

 • 15/03/2004

  None

  אין פרוטוקול

 • 17/02/2004

  None

  אין פרוטוקול

 • 19/01/2004

  None

  אין פרוטוקול

 • 15/12/2003

  None

  אין פרוטוקול

 • 24/11/2003

  None

  אין פרוטוקול

 • 19/08/2003

  None

  אין פרוטוקול

 • 10/08/2003

  None

  אין פרוטוקול

 • 10/08/2003

  None

  אין פרוטוקול

 • 10/08/2003

  None

  אין פרוטוקול

 • 10/08/2003

  None

  אין פרוטוקול

 • 09/06/2003

  None

  אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים