ועדה של הכנסת ה-16

להצעת חוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004

קוד המקור של הנתונים