ועדה של הכנסת ה-16

הצוות לבדיקת נושא הגמלה המשולמת לנשיא המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים