ועדה של הכנסת ה-16

צוות בדיקה לנושא הגמלה המשולמת לנשיא המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים