ועדה של הכנסת ה-16

צוות בדיקה לנושא נפגעי הגזזת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים