ועדה של הכנסת ה-16

הצוות לבדיקת העלאת תעריפי ביטוח חובה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים