ועדה של הכנסת ה-16

צוות הבדיקה להעלאת תעריפי ביטוח חובה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים