ועדה של הכנסת ה-16

הצוות לבדיקת מצב בית החולים ביקור חולים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים