ועדה של הכנסת ה-16

הצוות לבדיקת תופעת הטבע של הבורות הבולעניים בים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים