ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לעניין חוק התכנון והבניה(רישוי באמצעות מורשה להיתר)

קוד המקור של הנתונים