ועדה של הכנסת ה-16

לענין חוק התכנון והבניה(רישוי באמצעות מורשה להיתר)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים