ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לתוכנית הכלכלית (החברות הממשלתיות)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים