ועדה של הכנסת ה-20

ועדה משותפת לדיון בהצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות) התשע"ו-2016 (פ/2785/20) של ועדת הכנסת וועדת החוקה חוק ומשפט

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים