ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה לבחינה ומעקב אחר הפקת גז ונפט בטכנולוגיות לא קונבנציונליות ומתחדשות

קוד המקור של הנתונים