ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה (של הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון) לענייני וא"א

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים