ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה (של הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון) לענייני שירותים חשאיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים