ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה לעניין מעקב אחר ניתוק החקיקה ממצב חירום

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים