ועדה של הכנסת ה-20

ועדת משנה לענייני תכנון ובנייה ברשויות הדרוזיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים