ועדה של הכנסת ה-20

ועדת משנה לענייני תכנון ובנייה ברשויות הדרוזיות

קוד המקור של הנתונים