ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה לעניין אישור צו העונשין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים