ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה לעניין ציר עוקף חוסן

קוד המקור של הנתונים