ועדה של הכנסת ה-20

ועדת משנה לחינוך בלתי פורמלי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים