ועדה של הכנסת ה-20

ועדת המשנה לענייני חקיקה ביטחונית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים