ועדה של הכנסת ה-16

הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים