ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לדיון בהצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים