ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לעניין הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים