רק משתמשים עם דוא"ל מאומת יכולים להאיר. אנא אמת/י את הדואר אלקטרוני שסיפקת. מצטערים, רק עורכים יכולים למחוק הערות נא לשלוח דואל לעורכי האתר אם צריך למחוק את ההארה

צו למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (שינוי התוספת לחוק), התשע"ב-2012

ישיבה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בתאריך י' אייר תשע"ב, 02/05/2012 09:30

הצעות חוק

פרוטוקול

 

הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקןמושב רביעי
פרוטוקול מס' 690
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, י' באייר התשע"ב (02 במאי 2012), שעה 9:30

סדר היום

צו למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (שינוי התוספת לחוק), התשע"ב-2012

נכחו

חברי הוועדה

חיים כץ – היו"ר
אברהם מיכאלי

מוזמנים

מנכ"ל משרד הבריאות–רוני גמזו
עוזרת מנכ"ל, משרד הבריאות–נאוה אשכנזימנהל המחלקה קדום בריאות, משרד הבריאות–חיים גבע הספילמנהלת המ לחינוך וקידום בריאות, משרד הבריאות–רותי ויינשטייןעוזרת ראשית ליועמ"ש, משרד החינוך–אורית וסרמןהמפקחת על תחום הבריאות, משרד החינוך–עירית ליבנהעוזר ראשי ליועמ"ש, משרד החינוך–אילן שיהמשנה למנכ"לית, משרד החינוך–איציק תומרממונה על תחום הבריאות, משרד המשפטים–טלי שטייןצוות דוברות אגודת הסטודנטים אוניברסיטת חיפה, אגודת הסטודנטים–מאיה גולדהבררכזת איכות הסביבה אגודת הסטודנטים אוניברסיטת חיפה, אגודת הסטודנטים–ליאת פוקסמנכ"ל האיגוד, איגוד המסעדות בתי קפה וברים–שי ברמןחבר ועד מנהל - ברים, איגוד המסעדות בתי קפה וברים–עמית חג'בימנכ"ל, איגוד המסעדות בתי קפה וברים–אור תומר טוקרמקדמת בריאות, האגודה למלחמה בסרטן–אירית מנטשדוברת ומנהלת מח' הסברה, האגודה למלחמה בסרטן–עדנה פלג-אולבסקירכז ועדת תעסוקה, המרכז לחיים עצמאיים–דורון רטרסמנכ"ל רווחה, המרכז לשלטון מקומי–פיני קבלוסטודנט למשפטים אגודת הסטודנטים אונ' חיפה–עמנואל דניאליסמנכ"ל חברת "אורוקה סיסטמס"–ג'קי כהןמייסד הועד למלחמה בכפיית עישון–נועם פלדמנהלת מוצר חברת "פייזר"–שרון צוראזרח, עמותת אוויר נקי–דניאלה ברטשניידרפעיל, עמותת אוויר נקי–ארי הדרחבר, עמותת אוויר נקי–ינאי כהןיזם, ואקטיביסט, עמותת אוויר נקי–רוני קוםחבר, עמותת אוויר נקי–דני קרוליקחבר עמותה, עמותת אוויר נקי–אלעד שפרבטחוני, רשות שדות התעופה–איילת שרוני

ייעוץ משפטי


נועה בן שבת

מנהלת הוועדה

וילמה מאור

קצרנית פרלמנטרית

לאה קיקיון

צו למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (שינוי התוספת לחוק), התשע"ב-2012

היו"ר חיים כץ

שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הדיון. הנושא – צו למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון – שינוי התוספת לחוק.
לפני שאתן למנכ"ל משרד הבריאות לומר את דברו אני אומר שאנחנו לקראת פיזורה של הכנסת. הצו הזה הונח לפני שידענו על כך. יחד עם זה, במחשבה שניה – אני נמצא בקואליציה. הממשלה עשתה כל כך הרבה, כל כך הרבה טוב, לדעתי, בקדנציה הזו. הדבר הכי טוב שהיא רוצה לעשות זה להעלות את תוחלת החיים והיא אומר- כל כך טוב לחיות פה, ואנשים נהנים לחיות פה, נעלה את תוחלת החיים ונמנע פגיעה מעישון פסיבי ונצמצם את אזורי העישון. וטוב שכך. אדוני, מנכ"ל משרד הבריאות, אם נעלה את תוחלת החיים יש לכך גם מגרעות, במירכאות. זה גורם לבעיות- המצב האקטוארי, קרנות הפנסיה, אבל יחד עם זאת אנחנו רוצים להעלות את תוחלת החיים ועם הבעיות נסתדר.

רוני גמזו

תודה, כבוד היושב ראש. הוועדה הזו לקחה על עצמה את נושא צמצום העישון במדינת ישראל כנושא מאד קריטי בדיונים שלה. כל שנה מגיע דוח שר הבריאות על העישון לדיוני הבעיה. צומת מאד חשובה בתהליכים הללו היה לפני שנתיים כישבנו כאן והוועדה, יחד עם הוועדה לביקורת המדינה, נתנה על הראש למשרד על כך שהוא לא קידם את הוועדה הציבורית שעסקה במניעת העישון ונזקיו. ואכן, לפני שנתיים, על פי בקשת הוועדה, המשרד הקים את הוועדה מחדש ותוך זמן קצר הביא מסקנות ויצר 3-4 תהליכי הסדרה מסיביים. אחד, בנושא של החוק שמגביל עוד יותר את הפרסום והשיווק של מוצרי טבק, חוק שיגיע לוועדת השרים תוך שבועיים, אני מניח - -

היו"ר חיים כץ

באיזה ארץ אתה חי? אני עובד במתכונת שהכנסת מסיימת את עבודתה ביום שלישי או רביעי בשבוע הבא. מתפזרת. אני אומר – במתכונת שהכנסת מתפזרת ביום שלישי בשבוע הבא, יום שלישי-רביעי. אם תבוא היום בערב תראה את הוועדה עובדת במקביל לישיבת המליאה כדי להספיק לסיים כמה דברים.

רוני גמזו

נושאי הסדרה נוספים נמצאים גם בוועדה הזו וגם בוועדת הכספים. בוועדה הזו, לאור המלצות הוועדה שעסקה במניעת עישון ונזקיו אנחנו מביאים את הצו שהוא בסמכות שר הבריאות, הצו שנותן אפשרות לשר הבריאות להרחיב את המקומות שבהם יש איסור על עישון – במקומות ציבוריים רבים מאד היום, במדינת ישראל, העישון הפסיבי הוא בעיה קשה מאד. אתה בוחר לסעוד במסעדה, ואתה מחליט לסעוד, בחלק החיצוני של המסעדה – כל החלק החיצוני של המסעדה לעתים הוא חלק מותר לעישון, ושם העישון הפסיבי לדוגמה הוא מאד מאד בעייתי. אתה מחכה לתור באוטובוס, מחכה ברציף הרכבת, מקומות ציבוריים לכל דבר ועניין, אתה חוטף עישון מכל מקום. וזה הצו שאנחנו מביאים כאן לאישור הוועדה לאחר חתימת שר הבריאות, ראש הממשלה. אנחנו מקווים גם שהצו יאושר.

היו"ר חיים כץ

אוקיי. המתכונת תהיה כזו – יש פה בטח איזה סעיפים שיש להם מתנגדים. יש פה סעיפים שכולם מסכימים להם, כמו כל דבר. אנחנו מתחילים להקריא. כל מה שכולם מסכימים – מצביעים. על מה שמתנגדים – נעזוב בצד.

אלעד שפר

אפשר להעיר הערות כלליות?

היו"ר חיים כץ

עוד לא התחלנו כלום. אין הערות כלליות. כל דבר לגופו של עניין. נעבור על כל סעיף. מה שכולם מסכימים – בסדר. מה שלא – שמים בצד. מישהו יגיד שהוא מתנגד, אז עוזבים את זה. נראה את רוח הדברים. בבקשה.

נועה בן שבת

אני קוראת: "צו למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון (שינוי התוספת לחוק), התשע"ב-2012.
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(ג) לחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983, ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אני מצווה לאמור:
שינוי התוספת
בתוספת לחוק – (1) בפרט 1, אחרי "לתיאטרון" יבוא "להופעות"; "

היו"ר חיים כץ

יש למישהו הערות?

אלעד שפר

כן.

היו"ר חיים כץ

בסדר. לא דנים. הלאה.

נועה בן שבת

"(2) בפרט 2, בסופו יבוא "לרבות באזור הכניסה או היציאה לבנין, בטווח של 10 מטר מהדלת".

היו"ר חיים כץ

זה נוגע ל-1.

נועה בן שבת

לא, לא. פרט 1 נוגע להופעות, לאולמות שמשמשים גם להופעות. בפרט 2 אנחנו מדברים על בתי חולים ומרפאות. שם מבקשים לאסור את העישון גם בטווח של 10 מ' מהדלת. להרחיק את המעשנים בעצם, מחוץ ל - -

היו"ר חיים כץ

יש למישהו הערות?

אלעד שפר

כן.

היו"ר חיים כץ

בסדר. כשיש לך יותר מדי הערות, לא תקבל הרבה. תחשוב מה חשוב לך באמת. תלמד ממני איך מנהלים משא ומתן. תבוא עם הרבה, לא תקבל כלום. תבוא עם משהו 1 או 2 שחשוב – אופרה אחרת.

נועה בן שבת

בפרט (3) – כאן, אדוני, רציתי לבקש להכניס גם תיקון לפרט (4). פשוט, מבחינת הנוסח יש שם התייחסות למה שמכונה היום "אזור עישון", ורציתי להציע שבמקום "...חוץ מהמקומות שהוקצו בידי הנהלת המקום שבהם יהיה העישון מותר, עם הכיתוב, יבוא: "...למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו". זה פשוט עניין של ניסוח, שיהיה תיאום בין הפרטים השונים.

היו"ר חיים כץ

איפה זה נכנס?

נועה בן שבת

בפרט (4). הוא מתייחס לאולם קריאה וחדר קריאה - - -

היו"ר חיים כץ

אבל עוד לא הגענו, אנחנו בפרט (3).

נועה בן שבת

נכון. אולי אחרי זה נחזור לזה.
"(3) במקום פרט 7 יבוא:
"7. אוטובוס וזוטובוס; בפרט זה, "אוטובוס" ו "זוטובוס" – כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן – תקנות התעבורה)";

היו"ר חיים כץ

למישהו יש הערות? אין.
אנחנו מצביעים על תקנה מספר 3. מי בעד, ירים את ידו? תודה, אושר.

נועה בן שבת

"(4) במקום פרט 8 יבוא: "8. מונית בעת שיש בה נוסעים; בפרט זה, "מונית" – כמשמעותה בתקנות התעבורה;".

היו"ר חיים כץ

יש למישהו התנגדות? יש לך התנגדות.

אלעד שפר

כן. בסעיף של האוטובוס - -

היו"ר חיים כץ

זה עבר כבר.

אלעד שפר

לגבי מונית – עדיין יש פה את הניסוח של "בעת שיש בה נוסעים". אני סבור שיש לבטל את זה.

היו"ר חיים כץ

אנחנו לא מקבלים את מה שאתה מבקש.

אלעד שפר

איך זה הגיוני ש - - -

היו"ר חיים כץ

אני בעל מונית, יושב בשבת בהפסקה ומעשן לי סיגריות באוטו שלי.

נועם פלד

האוטו שלך יישאר מזוהם למשך - - -

היו"ר חיים כץ

מאה אחוז, אוקיי, אין מושלם. אם אתם רוצים מושלם – לא תקבלו. אני לא מעשן, לא עישנתי ואני לא נחשד כמעשן. יחד עם זה, יש עוד אנשים בסביבה. תפסת מרובה – לא תפסת.
אנחנו מצביעים על סעיף (4). מי בעד? תודה רבה, סעיף (4) אושר.

נועה בן שבת

(5) במקום פרט 9, שהיו בו כל מיני הגבלות על הרכבת, יבוא:
"9. רכבת";

היו"ר חיים כץ

מי בעד? תודה, סעיף (5) אושר.

נועה בן שבת

"(6) אחרי פרט 9 יבוא:
"9א. תחנת אוטובוס מקורה, לרבות בסככה וכיוצא בזה, ותחנה מרכזית כהגדרתה בפוקדת התעבורה (נוסח חדש), למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום;
9ב. תחנת רכבת, לרבות רציף, למעט אזור שהוקצה לעישון בקצה הרציף וחדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום;
9ג. רכב המשמש להוראת נהיגה, כמשמעותו בתקנות התעבורה, בעת שיש בו תלמיד נהיגה".

היו"ר חיים כץ

יש למישהו הערות?

דורון רטר

יש לי, ברשותך, הערה קטנה. אני מהמרכז לחיים עצמאיים. אני מבקש אם אפשר לכלול כאן גם רכבת עירונית דוגמת הרכבת הקלה בירושלים.

היו"ר חיים כץ

ואנחנו מקבלים את מה שאתה אומר. תוסיפי גם את הרכבת הקלה.

רוני גמזו

היא ב-9(א). יותר מתאים ל- 9(א).

היו"ר חיים כץ

בסדר. אנחנו נגדיר את זה בהגדרות. מי בעד? תודה, 9 על סעיפיו אושר.

נועה בן שבת

רק רציתי לשאול: יש כאן התייחסות לתחנת אוטובוס מקורה, לכל מיני תחנות, אבל אין התייחסות לבתי נתיבות, למרות שאני יודעת שהעישון, בפועל, אסור שם.

היו"ר חיים כץ

אנחנו לא הולכים לתקן עכשיו את כל העולם.

נועם פלד

אפשר לשנות את הניסוח ל "תחבורה ציבורית" באופן כללי, ולאו דווקא לסוג מסוים.

היו"ר חיים כץ

לא. תשמע לי. אם יהיה ניסוח רחב, לא תקבל את מה שאתה רוצה. לא תקבל. יהיו לך הרבה דיונים בבית המשפט, אבל תוצאה לא תהיה.

נועה בן שבת

צריך לזכור שככל שאתה יותר ספציפי אתה גם משיג יותר, כי יש לך הוראות שמאפשרות למנוע כניסה לרכב, וכל מיני הוראות ספציפיות.
אני ממשיכה:
"(7) בפרט 11, בסופו יבוא:
"הוראות פרט זה יחולו...." – אני מציעה להוסיף פה את המילה "גם" – ".. על אזור הנמצא מחוץ למבנה בית האוכל ומשמש אותו (להלן- אזור), למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת בית האוכל, אם הוקצה, ובלבד שאותו לק של האזור אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, וקיים לגביו אחד מאלה:
שטחו אינו עולה על 15 מר; או
שטחו רציף ואינו עולה על רבע של שטח הישיבה מחוץ למבנה ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור";

היו"ר חיים כץ

יש למישהו הערות? כן. אם כן – לא נצביע. נמשיך בקריאה.

נועה בן שבת

"(8) בפרט 12, בסופו יבוא "לרבות בריכת שחייה";

היו"ר חיים כץ

יש הערות? אין. מי בעד? תודה, הסעיף אושר.

נועה בן שבת

"(9) אחרי פרט 12:
"12א. בריכת שחייה שאינה במבנה, לרבות החצר שלה";

היו"ר חיים כץ

יש הערות? אין. מי בעד? תודה, סעיף 9 אושר.

נועה בן שבת

"(10) בפרט 14, אחרי "להקלה" יבוא "לרבות חדר מדרגות ומעבר";
פה, אני חושבת שאולי כדאי להבהיר שבאותם מקומות שאנחנו מדברים עליהם, באותו פרט.

קריאה

הוא גם כללי. זה "במקום אחר המשמש לקהל".

נועה בן שבת

בגל זה אתה אוסר את כל המעברים - - -

היו"ר חיים כץ

"בפרט 14". מה זה פרט 14? בגן אירועים?

נועה בן שבת

לא, לא. פרט 14- "חדר או אולם הפתוחים לציבור בבנק, בבית דואר או בסוכנות דואר או במקום אחר המשמש לקהל, או חדר, אולם או מסדרון המשמש להמתנה למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון על ידי הנהלת המקום..." - - -

אירית מנטש

אני מה "אגודה למלחמה בסרטן". רצינו לשאול אם יש אפשרות להוסיף – גם פנינו בכתב בנושא, שחדרי מדרגות באזורים המשותפים בבתים פרטיים שאנשים גרים בהם יחד, שרבים מנצלים אותם והופכים אותם לחדר עישון פרטי - - בית משותף, מבנה מגורים שגרים בו שכנים תחת אותה קורת גג.

היו"ר חיים כץ

אין לנו עניין בעניין. אנחנו לא רואים שאנשים עושים את זה. אדם לא יוצא מביתו לעשן בחדר המדרגות.

אירית מנטש

אנחנו מקבלים המון פניות בנושא הזה של אנשים שעומדים חסרי אונים.

היו"ר חיים כץ

ויחד עם זה אנחנו לא מקבלים. אנחנו לא רוצים לסיים הכל ביום אחד. משאירים משהו שיהיה.
מי בעד סעיף 10? תודה, הסעיף אושר.

נועה בן שבת

סעיף 11.
"(11) במקום פרט 15 יבוא:
"15. מקום עבודה, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, לאחר התייעצות עם העובדים, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של הבניין ואין עובדים בו או נמצאים בו אנשים שהם או חלק מהם אינם מעשנים; לעניין חוק זה, "מקום עבודה" – כל מקום בבניין שעובדים בו אנשים ושאינו משמש למגורים ולרבות מקום כאמור שמי שמבצע בו עבודה הוא במסגרת שירות בכוחות הביטחון המנויים בפסקאות (1) עד (5) שבסעיף 11".

היו"ר חיים כץ

יש הערות?

אירית מנטש

רצינו להוסיף שבנושא הזה ישנם חדרי עישון במקומות עבודה שיש בהם מיזוג אוויר מרכזי וכתוצא מכך יש יניקה של האוויר וזה עובר לחללים אחרים שבהם אסור לעשן ובעצם זה פוגע באנשים שאפילו לא נכנסים לחדר העישון. זה פשוט עובר. אז אם יש אפשרות לבטל חדרי עישון במקומות שיש מיזוג אוויר מרכזי.

נועה בן שבת

אבל יש פה הוראה שצריכים להיות סדרי אוורור תקינים.

רוני גמזו

מה שנאמר על ידי היועצת המשפטית של הוועדה זה שאם יש מצב כזה זו עבירה על החוק, כי סידורי האוורור לא מתאימים.

נועם פלד

אפשר לפחות להדגיש את זה, שיהיו סדרי אוורור נפרדים? תקינים ונפרדים?

רוני גמזו

המילה "תקינים או מתאימים" היא מספיק טובה. המילה "נפרדים" יכולה דווקא לא להביא אותנו למקום טוב. אני רוצה שהם יהיו תקינים.

נועם פלד

תקינים ונפרדים.

היו"ר חיים כץ

מה שאומר נועם פלד – שבכל חדר עישון כזה יהיה מזגן חיצוני נפרד. שהוא לא יהיה שייך למערכת. זו הערה לעתיד.
נצביע על סעיף 11. מי בעד? תודה, הסעיף אושר.

נועה בן שבת

"12. אחרי פרט 15 יבוא:
"15א. כל מקום במשרד ממשלתי".

היו"ר חיים כץ

יש התנגדויות? לא. מי בעד? תודה, אושר.

נועם פלד

אגב, ברגעים אלה אתם לא עומדים בדרישות החוק.

היו"ר חיים כץ

בסדר. זה הדבר היחידי שהכנסת לא עומדת בו בדרישות החוק?

נועה בן שבת

בדרישות החוק הקיים, או בדרישות החוק העתידיות?

נועם פלד

יש פה חדר עישון והוא פתוח כל הזמן.

היו"ר חיים כץ

סעיף 12 אושר.

קריאות

- - - -

נועה בן שבת

זה בעצם אומר שכל שטח המשרד הממשלתי, החצרים שלו, הכל - -

היו"ר חיים כץ

אנחנו מבינים. מי שרוצה, במסגרת המטלות שנותנים לשרים, זה החלק הקטן. השר צריך לקחת את כל הרכוש שלו ולתת בנאמנות עיוורת. הוא רוצה להיות שר? שיידע שהוא נגמל מעישון.

נועה בן שבת

זה אומר שאין חדרי עישון במקומות עבודה. עובדי מדינה שאין להם - -

היו"ר חיים כץ

צאו החוצה.

נועה בן שבת

אבל זה מחוץ למשרד. זה לא לחצר הפנימית.

היו"ר חיים כץ

לא, לחצר החיצונית, לטבע. הם עובדים על כך קשה, אנחנו רוצים להגדיל להם את הפסקות.
תודה רבה, 12 אושר.

נועה בן שבת

"(13) בפרט 17 בסופו יבוא:
"הוראות פרט זה יחולו על אזור הנמצא מחוץ למבנה אולם השמחות..." אני רוצה להוסיף את המילים : "...ומשמש בו" – "...(להלן – אזור), למעט חלק של האזור שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, ובלבד ששטחו רציף ואינו עולה על רבע ממקומות הישיבה באזור, ושאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור";
רציתי להעיר על דרישת הסימון. דרישת הסימון מופיעה פה, היא הופיעה גם בחלק שקראנו ועדיין לא הוצבע. זו דרישה חדשה. הסימון הזה לא מופיע כרגע בחוק, סימון של אזורים לא מעשנים. השאלה – אנחנו מכניסים פה דרישה חדשה של סימון. רציתי לבקש ממשרד הבריאות להתייחס, אולי, לדרישה הזו של סימון של אותם חלקים בחצר, אותם חלקים בשטח אולם השמחות או גן האירועים שצריך לסמן אותם.

רוני גמזו

המחויבות היא בכך שברגע שיש לך אזור פתוח אתה המבנה לא מגודר. אין גידור גיאוגרפי, ולכן אתה צריך, כתוצאה מכך, לתת אינדיקציה ברורה. לכן החובה.

פיני קבלו

אני סמנכ"ל בשלטון המקומי. אנחנו באמת מברכים על החוק, כשלטון מקומי. ישבנו בוועדת הסמים ושם הוצגו גם שהנושא של הנרגילה הוא לא פחות מזיק והוא גם יוצר במקומות ציבוריים – וזה גם מכניס את הנוער לאווירה - היינו מבקשים להוסיף לא רק סיגריות אלא גם נרגילות.

היו"ר חיים כץ

אתה צודק, אבל זה לא נוגע לעניין הזה.

חיים גבע הספיל

החוק מתייחס למוצרי טבק כהגדרתם בחוק להגבלת הפרסומת והשיוק, וההגדרה של מוצרי טבק בחוק כוללת גם נרגילה. הנרגילה נמצאת.

שי ברמן

אני מנכ"ל אגוד המסעדות. לגבי הסימון שדיברת עליו אני רוצה להציע שהסימון יהיה במאפרות, סימון בחוץ.

רוני גמזו

בשום פנים ואופן.

שי ברמן

איך אתה יכול לסמן שטח שהוא חיצוני?

רוני גמזו

איך אתה תסמן? – תשים שלט, כמו שאתה יודע לשים שלטים.

שי ברמן

איך אתה יכול לשים שלט בחוץ?

רוני גמזו

פשוט מאד, תקבע אותו באדמה.

שי ברמן

והעיריה מסכימה? איך אתה יודע שהעיריה לא תיתן לי דוח, אחרי זה? אסור לי לשים שלט בחוץ.

נועה בן שבת

לא בחוץ, בתוך ה- -. הוא מדבר על האזור שנמצא - - -

שי ברמן

בתוך המסעדה אין לי בעיה, אבל יש שטח חיצוני.

נועה בן שבת

איך אתה שם שם כיסאות? איך אתה שם שולחנות?

שי ברמן

מותר לי לשים שם שולחנות וכיסאות. אסור לי לשים - -

היו"ר חיים כץ

ואז אתה תשים על השולחן שלט: אזור עישון אסור. לא תקבל דוח על כך. אם אתה שם שולחנות וכיסאות לא תקבל דוח. דרך אגב, אני הולך לים כל שבוע. אלה שזכו שם במכרז לשים את כסאות הנוח – יש שם גם שמשיות. אני הולך לחוף הרצליה. אלה שזכו במכרז זכו עד 8 מטר מהשמשיות ואני לא רואה אותם שהם עוצרים ב-2 מ' מהשמשיות. הם שמים את הכיסאות, הם עוד מעט נכנסים לתוך השמשיות. אז ימצאו גם מקום לשים את המקום של השלט.

נועה בן שבת

הצבת מאפרה גם אסורה לפי הוראות החוק.

היו"ר חיים כץ

אנחנו עוברים להצבעה על הסעיף הזה. מי בעד? סעיף 13 אושר.

נועה בן שבת

"(14) בסופה יבוא:...." מוסיפים בו גם את גן האירועים, מקלט ציבורי ובית ספר:
"18. גן אירועים, ואזור הנמצא מחוץ למבנה (ללן – אזור), למשט חלק של האזור שהקוצה לעישון בידי הנהלת המקום, אם הוקצה, ובלבד שאותו חלק של האזור שהוקצה לעישון אינו מקורה בדרך כלשהי, לרבות בסככה וכיוצא בזה, ובלבד ששטחו רציף ואינו עולה על רבע ממקומות הישיבה באזור וכי שאר האזור שמור ללא מעשנים וסומן בבירור שהעישון בו אסור;".
שים לב שהסימון הוא באזור של הלא מעשנים, לא באזור של המעשנים.

היו"ר חיים כץ

יש התנגדויות?

דורון רטר

יש לי רק שאלה, ברשותך: כשאתם מדברים על גן אירועים אתם מדברים גם על מסעדות ובתי קפה?

היו"ר חיים כץ

גן אירועים זה גן אירועים.

רוני גמזו

מסעדות ובתי קפה זה הסעיף של בתי אוכל.

היו"ר חיים כץ

זה גן אירועים. מי בעד? תודה, הסעיף הזה גם אושר.

נועה בן שבת

"19. מקלט ציבורי ומחסה ציבורי כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951".

נועם פלד

מה לגבי מקלטים בבניינים פרטיים?

היו"ר חיים כץ

היום בונים ממ"דים פרטיים. בממ"ד אתה רוצה שיעשנו?

משוב א- א+