רק משתמשים עם דוא"ל מאומת יכולים להאיר. אנא אמת/י את הדואר אלקטרוני שסיפקת. מצטערים, רק עורכים יכולים למחוק הערות נא לשלוח דואל לעורכי האתר אם צריך למחוק את ההארה

זרים שאינם ברי הרחקה מישראל דוח מבקר המדינה 64ג` - ישיבת מעקב

ישיבה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה בתאריך 27/12/2016

הצעות חוק

פרוטוקול

 

הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 184

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

ופרוטוקול מס' 468

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, כ"ז בכסלו התשע"ז (27 בדצמבר 2016), שעה 11:00

סדר היום

זרים שאינם ברי הרחקה מישראל דוח מבקר המדינה 64ג' - ישיבת מעקב

נכחו

חברי הוועדה:

קארין אלהרר – יו"ר הוועדה לביקורת המדינה

אלי אלאלוף – יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

מירב בן ארי

איל בן ראובן

אילן גילאון

חברי הכנסת

אמיר אוחנה

זוהיר בהלול

דב חנין

מוזמנים:

יובל חיו - מנהל חטיבה, משרד מבקר המדינה

דגנית שי - מנהלת אגף, משרד מבקר המדינה

ענבל מליח - מנהלת ביקורת, משרד מבקר המדינה

דפנה דגני אגמון - מנהלת ביקורת, משרד מבקר המדינה

נירית אלקלעי - מנהלת אגף, רשות האוכלוסין וההגירה

עמרי בן-צבי - משפטן -ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יאיר וולף - מפקח כללי, משרד ראש הממשלה

אילה מאור - מנהלת שירות פרט ומשפחה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אילה גרבר - מינהל רפואה, משרד הבריאות

עופר מועלם - ק' אח"מ תל אביב, המשרד לבטחון פנים

אורית מרום - מנהלת המחלקה הציבורית, אס"ף-ארגון סיוע לפליטים

שרון הראל - הגנת מבקשי מקלט ופליטים, נציבות האו"ם לפליטים

נעה בן יעקב - הגנת מבקשי מקלט ופליטים, נציבות האו"ם לפליטים

רן גולדשטיין - מנכ"ל רופאים לזכויות אדם

זואי גוטצייט - מנהלת מחלקת מהגרים וחסרי מעמד, רופאים לזכויות אדם

מיכאל טקליט - מבקש מקלט מאריתריאה

הלן קיצנה - מבקשת מקלט, המרכז לנשים אריתראיות

נטע משה סעדון - רכזת מחקר ומידע, מרכז המחקר והמידע של הכנסת

ייעוץ משפטי

תומר רוזנר

מנהלות הוועדה

חנה פריידין – מנהלת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

ענת כהן שמואל – מנהלת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

רישום פרלמנטרי

סמדר לביא, חבר המתרגמים

זרים שאינם ברי הרחקה מישראל, דוח מבקר המדינה 64ג' - ישיבת מעקב

היו"ר קארין אלהרר

בוקר טוב לכולם. אני מתכבדת לפתוח ישיבת ועדות משותפות, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות והוועדה לענייני ביקורת המדינה. היום ה-27 בדצמבר 2016, כ"ז בכסלו התשע"ז. נושא הדיון, דוח מבקר המדינה 64ג – זרים שאינם ברי הרחקה מישראל. בוקר טוב, ידידי יושב הראש אלי אלאלוף. אני שמחה שאנחנו דנים בנושא הזה ביחד ושזה זוכה לבמה מכובדת בכנסת, אבל מצד שני אני לא מאוד שמחה על כך שבכלל צריך לקיים את הדיון הזה. הוועדה לביקורת המדינה כבר קיימה דיון, אני יודעת שגם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות התקיים דיון בנושא. לתחושתי יש התקדמות, אבל היא לא מספקת.

הדוח מתאר תמונה עגומה, לפיה יש במדינת ישראל אנשים שנמצאים במצב קשה מאוד ולא מקבלים סיוע. אפשר לחשוב כל מיני דברים לגבי הזכות של אותם אנשים הקרויים בדוח זרים, בין אם הם קורבנות עינויים, מבקשי מקלט, עובדים, מהגרי עבודה, אבל מה שבעיקר הדוח הזה מדגיש וגם עיקר מה שאני אבקש להתייחס אליו בדיון הוא שאלת מעורבותה של הממשלה ושאלת אחריותה של הממשלה לקבוע מדיניות שהיא תהיה ברורה, כזו שנוכל אולי להתווכח, אולי להסכים איתה, אבל שתהיה מדיניות כזאת, וזה הדבר שהוא נכון.

שנתיים חלפו מאז פורסמו מסקנות דוח המבקר, רובם, לצערי, עדיין נותרו ללא התייחסות וללא מענה מצד רשויות המדינה וזאת בדיוק הבעיה. אני אציין שב-26 בדצמבר, דהיינו אתמול, התקבל מכתבו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה אשר קבע, ואני מצטטת, 'כל אחד מהשרים מוסמך לטפל בהיבטים הנוגעים למסתננים בתחום משרדו והוא האחראי לכך, לצורך כך הם רשאים לקבוע את מדיניות משרדם, בקשר עמם, כחלק מכלל הנושאים המצויים לטיפולם ובהתאם לסדר העדיפויות שלהם ואחראים להקצות לביצועה את המשאבים הדרושים לכך, המומחיות והידע בתחומי המשרדים. למשרד ראש הממשלה', אני מבקשת להדגיש את זה, אדוני היושב ראש, 'אין שום יתרון בקביעת אופן הטיפול ברווחה ובבריאות של זרים שאינם ברי הרחקה, כשם שאין הוא קובע מדיניות באשר לטיפול בקבוצות אוכלוסייה אחרות'.

לכאורה זה נכון שמשרד ראש הממשלה לא מטפל בבריאות וברווחה, אבל היינו מצפים למדיניות כוללת שממנה תיגזר המדיניות הספציפית לכל משרד ומשרד, דהיינו לאן פנינו, מה אנחנו מבקשים להשיג מהדבר הזה. משרד הרווחה התחייב לקבוע את המדיניות, ביקש אורכה להעביר את המדיניות שלו. לצערי עד היום אני טרם קיבלתי, יכול להיות שזה אבד בדואר. משרד הבריאות התחייב בסוף חודש יולי עד לחודש נובמבר וזאת הסיבה שדחינו את הדיון לחודש דצמבר, כי רצינו לדון במדיניות החדשה, אבל ידידי יושב הראש, אתה בטח לא תתפלא לשמוע שגם בעניינו של משרד הבריאות טרם קיבלנו כל התייחסות.

אני אדגיש שוב, בישראל חיים 40,000 מבקשי מקלט, מרביתם צעירים, בריאים, עובדים למחייתם. האוכלוסייה הפגיעה והנזקקת בה עוסק הדוח מהווה אחוז קטן, נתונים מספריים של מטופלי אס"ף לשנת 2016, 131 אנשים עם מוגבלות, 115 חולים כרוניים, 112 אנשים עם מוגבלות נפשית, 236 ניצולי עינויים, 32 קורבנות אלימות במשפחה. בסך הכול מדובר בפחות מ-650 אנשים ואני חושבת שגם לכבודם ולמענם ראוי שתהיה תכנית, גם אם היא תהיה תכנית ספציפית, אדם הוא אדם, הוא לא מספר.

אלי אלאלוף (יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות)

אני מצטרף כמובן לכל מילה שאמרת. אני חושב שלא רק מבקר המדינה קורא לנו לטפל, אלא אותם אנשים שנמצאים פה. הייתה לי ההזדמנות לסייר בדרום תל אביב, לפני חודשיים אם אני לא טועה, ואני הזדעזעתי. אני התביישתי, כישראלי, כאדם, כיהודי, מהמצב של הטיפול, אי טיפול, כל התירוצים ששמעתי שם מנציגי עיריית תל אביב, הממונים על הרווחה שאמורים להוביל רווחה לפי מדיניות משרד, אז כמובן, כפי שציינת, לא היה.

אני חושב שאנחנו חייבים לתפוס את עצמנו, קודם כל מבחינה מצפונית, המצב הוא פשוט חמור, המחסנים למיניהם שמטפלים בתינוקות, פשוט נורא ואיום, אף אחד לא היה חולם לקרב ילד שלו למקום כזה. 130 ילדים בדירה של 80 מטר, עם מטפלת אחת, כמה שהיא מסורה, היא לא שורדת אפילו. הילדים נמצאים שם שעות אינסופיות, אף אחד לא ביקר אותה, לא פיקח עליה. חבר'ה, אלה אנשים שהם באחריותנו במדינה הזאת. אנחנו נלחמים על קרקע כדי שמי שיהיה על הקרקע הזאת יחיה בהתאם לעקרונות שאנחנו קבענו לעצמנו.

אני חושב שיש פה איזה צורך של חשבון נפש של כל המערכות, לא רק בריאות, לא רק רווחה, כל תחום ותחום, חינוך ודאי, ואף אחד, והתשובה של מנכ"ל משרד ראש הממשלה מלמדת או ממשיכה ללמד אותי שלא לוקחים שום אחריות על דברים שדורשים שילוב של משרדים, של מערכות משולבות. אחד הדברים שאני עשיתי מיד, זה לנסות לקדם חוק בריאות עבור התינוקות האלה, אין להם. זה גרושים מבחינה תקציבית, אבל זה יחס, זה חיים של אותם ילדים, לא פחות ולא יותר. אי אפשר להמשיך ולסמוך אך ורק על המגזר השלישי, ההתנדבותי, הנפלא, שנלחם נגד טחנות רוח ממסדיות. אנחנו נמצאים בשלב שהבושה צריכה להילקח בחשבון כדי להגיב, אי אפשר יותר. אי אפשר יותר, כל יום שעובר הילדים האלה והאוכלוסייה הזאת סובלת.

אני לא מבין למה המדינה עוד לא לקחה את היוזמה למנות אחראי על אותם פליטים, לא בר גירוש, כל מיני משחקי מילים של התחמקויות, של אי לקיחת אחריות של המדינה על אנשים שנמצאים היום, כולל בטעות של המדינה. כשהמדינה נתנה להם להיכנס היא הייתה צריכה לקחת בחשבון את האחריות שלה. הם לא נמצאים פה כדי שנעשה להם זבנג וגמרנו, 'תלכו מפה', הם פה בינינו. אנחנו רואים מצבים מאוד עגומים, לא רק בתל אביב, אני גר בבאר שבע ואני רואה אותם. הם מתביישים להפריע לנו, אפילו ברחוב. אנחנו עם שסבל מזה, מגירוש, מחיפוש אדמה טובה, שלא לדבר על מדינה, לא חלמנו שתהיה לנו מדינה, אבל כשיש לנו מדינה והמדינה מתנכרת, מתנכלת להם בעצם.

אז אני חושב שאני רוצה לסכם את הדיון. אני הייתי זורק את כולכם מהחדר, כל מי שמייצג משרד, תלכו מפה. תלכו מפה, אם אתם לא מאפשרים למדינה לעמוד בהתחייבויות ההומניטריות שלה, אי אפשר יותר. אי אפשר. את יודעת למה לא פתחו את מעון היום בתל אביב? כי למכבי האש לא היה זמן לבוא ארבעה חודשים לבדוק אם המכשירים שלהם מתפקדים. פשוט זוועה. ונותנים לנו כל מיני סיפורים, כאילו אף אחד מאיתנו לא בנה איזה בניין בחיים שלו. ודווקא עליהם, על אותם ילדים, שההורים שלהם מצפים בכיליון עיניים לראות את הילדים שלהם במקום בטוח.

אני חושב שצריך לקחת לוח זמנים, ששתי הוועדות יתכנסו לקבל דיווח במקום הממשלה, למרות שתפקידנו הוא חקיקה, אבל יש לנו גם אחריות, מותר לנו לעשות מעקב על ביצוע הממשלה ולא לתת שלושה חודשים, שישה חודשים, מה פתאום? מקסימום בלוח זמנים של חודש, כל חודש בחודשו לקיים דיון כדי שנראה אם המצב הזה, ניתן להתמודד איתו. ושתיים, לקרוא לממשלה, למנות כתובת מרכזית אחת שתעשה את התיאום בין כל המשרדים והשירותים הנדרשים. יש לנו יותר מדי תירוצים, מספקים לנו תירוצים. אז עושים איזה פיפס שם ואיזה תיקון קטן ככה ויש איזה מרפאה בטיזינבי, מי שיודע לזכור את השם, אז שיילך לשם, ואם הוא ממש חולה לגמרי, אז שיילך לבית חולים אחד, גם אם הוא גר בסוף העולם. שום דבר שמחייב אותנו ביום יום שלנו, כאזרחים של המדינה, לא עומד לרשות אותן אוכלוסיות. זה אפילו לא יהודי. הגר הגר בתוכנו, זו המצווה הכי גדולה, שירגיש כמונו.

אז אני מציע, גם לפקידים, אתם יודעים שאני מכבד אתכם, אני פקיד כל החיים ולא מתבייש, תוציאו את המצפון שלכם כדי לתקן את המצב הנורא שנמצא פה. זה לא תיקון טקטי, סמנטי, פלסטר, כמו שחבר שלי אומר, זה תיקון מהותי, זה תיקון אישי גם, כל מי שיכול ויש לו ביד כלים כדי לעשות, שיוציא אותו קודם כל. אנחנו מתפנקים, מחפשים עוד הטבה לאזרחים שלנו, שם זה אפילו לא הלחם - - -

היו"ר קארין אלהרר

חיים ומוות.

אלי אלאלוף (יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות)

ממש כמו שאת אומרת, באמת חיים ומוות. אז בבקשה, בואו נצא מהתרדמה הזאת ומההתחמקויות של טיפול באוכלוסייה שהיא כל כך חלשה, אין יותר חלשה מזה. מילא היו אומרים לי, 'מה? ואם הוא במדינה שלו?' לא, הוא במדינה שלנו. עד שיעזוב את המדינה בוא נטפל בו כמו כל אחד מאיתנו. תבינו את זה. מבקר המדינה, הייתי מבקש פה שתפריד בין מינהל לבין מצפון, המצפון שלנו מאוד מאוד רע. אני מקווה שהמצפון זה מה שמחייב אותנו בחיים ולא הטכניקות הארגוניות הנדרשות. תודה.

היו"ר קארין אלהרר

מר יובל חיו, אתה רוצה להוסיף בשלב זה או יותר מאוחר?

יובל חיו

אני אתייחס יותר מאוחר.

היו"ר קארין אלהרר

בסדר גמור. אני מבקשת נציג או נציגת משרד הבריאות. כן, גברתי, שם ותפקיד.

אילה גרבר

אילה גרבר, משרד הבריאות, מינהל רפואה.

היו"ר קארין אלהרר

גברתי, איפה עומדת גיבוש התכנית שלכם שהבטחתם?

אילה גרבר

יש שתי תכניות. אחת, הייתה ועדה בין משרדית, בהובלת משרד הרווחה, עם הנציגה של אילה מאירי - - -

אילה מאור

אילה מאיר וזו אני.

אילה גרבר

נעים להכיר.

היו"ר קארין אלהרר

לא נפגשתם בעבר?

אילה מאור

לא, איתה, עם ד"ר עידית סגל.

אילה גרבר

כן, אני נציגה של ד"ר עידית סגל ממינהל רפואה ואני עובדת בתחום הזה גם. אז גובש מסמך שאנחנו נשמח לתת מענה רפואי בכפוף לתקציב שנקבל, אבל צריך להציג ולגבש ולסיים את המסמך קודם כל. אנחנו כפופים - - -

היו"ר קארין אלהרר

מיולי עד היום עוד לא סיימתם את המסמך?

אילה גרבר

זה בכפוף למשרד הרווחה. משרד הרווחה צריך לסיים את המסמך וברגע שהוא יגובש אנחנו נממש את מה שנקבע שם.

היו"ר קארין אלהרר

ואתם מהאו"ם? אתם לא קשורים? עד שמשרד הרווחה לא יעשה את העבודה משרד הבריאות לא כאן? אני שואלת.

אילה גרבר

מה זאת אומרת?

היו"ר קארין אלהרר

קודם כל כשיצאנו לדרך לא היה איזה שיתוף פעולה ביניכם, כל אחד אמר שהוא יגיש תכנית, אחד ביקש אורכה, השני בכלל לא ביקש אורכה. משרד הרווחה לא ביקש אורכה, אז מה זה אומר? או שהוא מצפצף על הוועדה או שבכלל לא עבדתם ביחד.

אילה גרבר

את רוצה שאני אענה עכשיו?

היו"ר קארין אלהרר

מיד, אני אשלים את דבריי. הדבר השני, אני לא מצליחה להבין, אתם בוועדה בין משרדית משותפת ואת אומרת לי, באותה הנשימה, עד שמשרד הרווחה לא יסיים את המסמך אני ממתינה אז איפה השיתוף הבין משרדי?

מירב בן ארי (כולנו)

גם מה הבעיה לכתוב מסמך?

היו"ר קארין אלהרר

מיולי.

מירב בן ארי (כולנו)

מיולי. מה זה, ספר?

דב חנין (הרשימה המשותפת)

וגם, עוד שאלה, בינתיים, גברתי, קורים דברים בעייתיים. זה לא שהמצב נשאר סטטי, אלא מרפאות מסגרות - - -

מירב בן ארי (כולנו)

כן, הוא רק מחמיר.

דב חנין (הרשימה המשותפת)

זאת אומרת מצד אחד אתם לא כותבים מסמכים שצריך, מצד שני המציאות לא ממתינה, היא נעשית יותר ויותר גרועה.

היו"ר קארין אלהרר

ואני החמאתי כשאמרתי מיולי, כי זה בעצם במאי. הדיון היה במאי.

אילה גרבר

זה דבר אחד שאתם מדברים עליו, על הוועדה. חוץ מזה נעשים הרבה הרבה דברים שנמשכים לאורך שנים, פעילויות רבות שמשרד הבריאות כן עוסק בהן וכן נותן - - -

היו"ר קארין אלהרר

גברתי, אני מחזירה אותך לשאלה הראשונה שלי. התחייבתם להציג תכנית בפני הוועדה, אני מבקשת לדעת איפה התכנית הזו.

אילה גרבר

אז כמו שאמרתי, ברגע שהרווחה תעביר את הזכאויות אנחנו נוכל - - -

אלי אלאלוף (יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות)

לא הדריך אותך הנציג שלך בוועדה, בצוות? הוא שלח אותך ל - - -

אילה גרבר

לא, זה בגלל שלא יכלו להגיע, אבל - - -

אלי אלאלוף (יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות)

הוא לא יכול, למה? אני יכול לדעת למה? אני רוצה לקבל הסבר בכתב ממנו למה הוא לא בא. ראש מינהל רפואה, למה הוא לא בא.

היו"ר קארין אלהרר

מי זה היום ראש מינהל רפואה?

אילה גרבר

היא ממלאת מקום סגן ראש מינהל רפואה, עידית סגל, וראש מינהל רפואה זה ורד עזרא.

היו"ר קארין אלהרר

למה היא לא הגיעה באמת?

אילה גרבר

עידית?

היו"ר קארין אלהרר

ורד עזרא.

אילה גרבר

בדרך כלל מגיע הסגן שלה.

היו"ר קארין אלהרר

תתפלאי, דווקא היא הגיעה לדיונים של הוועדה לביקורת המדינה, אני זוכרת אותה היטב.

אילה גרבר

אני לא מחליטה לגבי זה.

אלי אלאלוף (יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות)

אני מבקש שתמסרי לה שיושבי ראש הוועדה מבקשים הסבר בכתב למה היא לא הופיעה.

היו"ר קארין אלהרר

כן, גברתי ממשרד הרווחה, מה מונע מהתכנית לצאת לאור?

אילה מאור

בוקר טוב.

דב חנין (הרשימה המשותפת)

יש כמה שאלות נקודתיות למשרד הבריאות או ש - - -

היו"ר קארין אלהרר

אנחנו נחזור, קודם כל אנחנו בבסיס, בוא נראה איפה התכנית הלכה לאיבוד.

זוהיר בהלול (המחנה הציוני)

אבל באמת הזלזול הקונסיסטנטי בכנסת הולך ותופח לממדים בלתי סבירים בתקופה האחרונה. באנו מוועדה, אני וחבר הכנסת דב, וגם שם דיברנו על העניין הזה. איך אפשר? אנחנו מגיעים לכאן והפקידות שאמורה ליישם החלטות ממשלתיות, או משרדיות, הפקידים, אפילו הם מזלזלים בכנסת.

היו"ר קארין אלהרר

חבר הכנסת בהלול, זה פשוט. הם מזלזלים בכנסת וזה גם זלזול באזרחים, ובטח ובטח באנשים שהם זרים שאינם ברי הרחקה.

אילה גרבר

אני חייבת לציין, זה ממש לא נכון להגיד באופן כוללני - - -

היו"ר קארין אלהרר

גברתי, את לא ברשות דיבור, תודה. שם ותפקיד.

אילה מאור

אני אילה מאיר, אני עובדת סוציאלית, אני עובדת במשרד הרווחה ואני מנהלת את השירות לרווחת הפרט והמשפחה במשרד. בעקבות דוח מבקר המדינה מנכ"ל המשרד, אליעזר - - -

היו"ר קארין אלהרר

ב-2014.

קריאה

זיכרונו לברכה?

אילה מאור

כן, אני מנסה להתחיל. בעקבות דוח מבקר המדינה, בתחילת שנת 16' הקים מנכ"ל משרד הרווחה, אליעזר יבלון ז"ל, צוות עבודה לגיבוש מסמך מדיניות בעקבות הדוח, צוות העבודה לא כלל בשלב הראשון נציגים ממשרדים אחרים. תוך כדי עבודה, שהתחיל הצוות לעבוד, דרך אגב רק באפריל, כי רק אז הוא הוקם באופן רשמי, חשבנו שזה לא נכון שזה לא - - -

אלי אלאלוף (יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות)

אין לך רעיון בכלל מה לעשות מיד?

אילה מאור

יש לנו רעיון.

אלי אלאלוף (יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות)

אז למה לא להתחיל מיד?

אילה מאור

אני תיכף אסביר.

אלי אלאלוף (יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות)

שימי לב כמה חודשים הלכו ואנשים כבר סובלים.

אילה מאור

אני אסביר. לפני כשלושה שבועות, בערך, חודש, סיימנו את העבודה. נפגשנו במשך חמישה מפגשים עם מגוון של אנשים, כולל עם משרד הבריאות, והגשנו את המסמך באותו שבוע שהמנכ"ל שלנו נפטר.

היו"ר קארין אלהרר

למי הגשתם?

אילה מאור

למנכ"ל המשרד. לצערי הרב לא הספקנו לדון במסמך הזה ובהצעה שלנו, הצעת מדיניות, אבל הוא עדיין נמצא כבר בלשכת המנכ"ל, אנחנו ממתינים לדיון ולאישור שלו.

היו"ר קארין אלהרר

למתי קבוע הדיון?

אילה מאור

לא נקבע, כי מונה ממלא מקום מנכ"ל רק לפני שבוע ועוד טרם הספקנו לדון בזה. אנחנו ממתינים לזימון של הדיון הזה בלשכת המנכ"ל.

שני דברים שאני רוצה להגיד בהקשר הזה. אני כן רוצה להגיד משהו כללי שהוא מאוד מאוד חשוב פה, כי אני מבינה את הביקורת, ואני כעובדת סוציאלית וכמנהלת שירות מאוד מאוד מרכזי במשרד חווה כמעט יום יום את המצוקה של אוכלוסיית מבקשי המקלט, הזרים שאינם ברי הרחקה. מגיעים אלינו מקרים פרטניים שאנחנו מנסים במעט המשאבים שיש לנו לפתור להם את הבעיות. אנחנו כן מטפלים בנשים נפגעות אלימות בסכנת חיים, הן כן נכנסות למקלט לנשים מוכות, אבל גם אז אנחנו מאוד מאוד מוגבלים ביכולת שלנו לסייע, מכמה סיבות. אמרתם את זה ואני אגיד את זה שוב, והיום אנחנו יותר ויותר יודעים להגיד את זה ולבסס את זה. לא יכול להיות שטיפול באוכלוסייה של זרים שאינם ברי הרחקה, כמו כל אוכלוסייה אחרת במדינת ישראל, יהיה מוטל לפתחו של משרד אחד. לא יכול להיות, לא בגלל העניין העקרוני, כי זה לא ניתן. אי אפשר לשקם נשים נפגעות אלימות בלי שיהיו להם זכויות בסיסיות, כמו דמי קיום, כמו סיוע בשכר דירה, כמו שיש לנשים נפגעות אלימות אחרות - - -

היו"ר קארין אלהרר

גברתי פנתה למשרד ראש הממשלה?

אילה מאור

כמו ביטוח רפואי - - -

היו"ר קארין אלהרר

רק שנייה, גברתי, אני מבינה לאן את חותרת ואני שואלת האם משרד הרווחה פנה למשרד ראש הממשלה על מנת שיהיה הגורם המתכלל, או מישהו שיהיה הגורם המתכלל? אני מבינה את מה שאת אומרת ואני חושבת שאת צודקת מאה אחוז. אני פשוט שואלת, את באה ואומרת בצורה ההגונה ביותר, אי אפשר לתת מענה הולם ומלא מטעם משרד אחד בלבד. מה עשיתם? הבנתם שזה המצב, מה עשיתם מאז?

אילה מאור

אנחנו פונים למשרדי ממשלה אחרים באמצעות לשכת המנכ"ל ולשכת השר שלנו, אין לנו גורם במשרד ראש הממשלה שאנחנו עובדים איתו בשוטף, בניגוד, למשל, למשרד הבריאות, ששם יש לנו גורמים מקצועיים שאנחנו עובדים איתם עם ממשקים על הרבה מאוד תחומים. אנחנו הגשנו עוד לחבר הכנסת מאיר כהן, כשהיה שר הרווחה, מסמך מאוד מאוד מפורט מה אנחנו חושבים, הגורמים המקצועיים במשרד, שצריך לעזור, איך אנחנו חושבים שצריך לסייע לזרים שאינם ברי הרחקה, אנחנו יודעים שצריך לסייע להם, אנחנו אומרים שצריך לסייע להם, גם המצפון שלנו המוסרי וגם העמדה המקצועית שלנו אומרת את זה.

היו"ר קארין אלהרר

ומה קרה מאז?

אילה מאור

לא יודעת. אני לא יודעת להגיד לך, צריך להפנות את השאלה הזאת ללשכת השר וללשכת המנכ"ל, לא לגורמים המקצועיים במשרד. אני באמת מתעקשת להגיד את זה, כי אני רוצה לומר פה שכן הגשנו מסמך והוא עומד פה לנגד עיניי, הוא עדיין לא אושר במשרד, הוא לא תוקצב עדיין, ולא רק שהוא לא תוקצב, אנחנו חושבים, אנחנו גם המלצנו, שצריך להקים צוות בין משרדי כדי לטפל במגוון האוכלוסיות שמדברים עליהן. כל אחת מהאוכלוסיות, בין אם זה אוכלוסיית דרי הרחוב, שמוזכרת בדוח, בין אם זה אוכלוסיית נפגעי אלימות במשפחה ובין אם זה אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות, כל אחד ואחד מהם, גם אם אנחנו מציעים, ואנחנו מציעים, לפתח עבורם ולשלב אותם בתוך המענים שיש לנו, גם בקהילה וגם במענים החוץ ביתיים שלנו, לא נוכל לעשות את זה בלי תקציב מותאם ובלי - - -

אילן גילאון (מרצ)

אני לא מבין על מה הדיון. לא, זה לצאת ידי חובה, אנחנו ממליצים - - -

אילה מאור

לא, לא, לא, זה ממש לא. סליחה, חבר הכנסת גילאון, זה ממש לא לצאת ידי חובה. אנחנו אומרים שאנחנו לא נוכל - - - אני יכולה לתת לכם עשרות דוגמאות חיות, של היום, של זרים שנמצאים אצלנו במסגרות ואנחנו לא יכולים לסייע להם, הם תקועים אצלנו כי אנחנו לא מצליחים לסייע להם בגיוס משאבים לשכר דירה, הם לא יכולים לעבוד, הם אנשים חולים, אין להם זכויות - - -

היו"ר קארין אלהרר

גברתי, באיזה מסגרות הם נמצאים?

אילה מאור

כגון מסגרת לטיפול בדרי רחוב, שיש לנו במרכז הארץ, יש לנו כמה זרים שאינם ברי הרחקה.

היו"ר קארין אלהרר

תני לי שם של מסגרת.

אילה מאור

בקרית שלמה?

היו"ר קארין אלהרר

אני לא יודעת. זה היה נשמע שאלה.

אילה מאור

זה השם, קרית שלמה - - -

אורית מרום

זה מטופל של אס"ף שיושב בקרית שלמה.

אילה מאור

לא, יש גם מטופלת, אישה. אני לא זוכרת את שמה.

אלי אלאלוף (יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות)

שמך, לפרוטוקול.

אורית מרום

אורית מרום מארגון אס"ף, ארגון סיוע לפליטים. מעט המקרים, הבודדים, אני יכולה לספור אותם על כף יד אחת - - -

אילה מאור

וגם נשים בתוך המקלטים לנשים מוכות.

אורית מרום

- - - של חולים כרוניים, של אנשים עם מוגבלות שמטופלים על ידי המשרד, עד היום שולבו שלושה אנשים וגם זה היה לפנים משורת הדין.

אני חייבת להתייחס, גב' מאיר, לדברים שלך. אני חושבת שאת מאוד צודקת וזה לא יכול ליפול על הכתפיים של משרד הרווחה בלבד, עם זאת משרד הרווחה צריך להיות המוביל של המהלך הזה, זאת אומרת הנגשה של מסגרות חוץ ביתיות עבור אנשים עם מוגבלות זה בהחלט המנדט שלכם, פתיחת המרכזים למניעת אלימות במשפחה עבור נשים קורבנות אלימות במשפחה זה בהחלט בידיים שלכם. נכון שאנחנו ניוותר עם השאלה מה יקרה כשהאישה הזאת תצא החוצה ואז אנחנו נפנה למשרד השיכון שאולי היה צריך להיות פה גם בדיון, אבל העובדה שהדבר תלוי בכמה וכמה משרדים לא מייתרת את העובדה המאוד מאוד חשובה שעיקר האחריות וכובד המשקל הוא עדיין במשרד הרווחה.

דוח מבקר המדינה פורסם ב-2014, הדיון כאן בוועדה היה במאי 2016, זאת אומרת אנחנו מדברות כבר על שנתיים וחצי שמשרד הרווחה, חשוב לו ואנחנו הופענו בפני הצוות המקצועי ואנחנו מעריכות מאוד את החשיבה המקצועית ואת העבודה שלכן, אבל עם זאת צריך לזכור שכל יום שעובר חולה הסרטן שישן על רצפה של מסעדה סודנית בנווה שאנן באמת עלול למות מחר, זאת אומרת זה לא זאב זאב. אני פוגשת את האנשים האלה יום יום במשרד, אלה אנשים שסובלים, וכמו שחברת הכנסת אלהרר אמרה, מדובר במספרים קטנים, לא מדובר כרגע שאנחנו דורשים תקציבי ענק, יש פה צורך בהיערכות. התשתיות קיימות, מרכז היום לקורבנות סחר שפתחתם ועשיתם עבודה מצוינת, צריך להרחיב אותו, זאת אומרת התשתיות קיימות, כל מה שצריך לעשות זה קצת להרחיב את השורות עבור האנשים האלה.

אילה מאור

להתייחס?

היו"ר קארין אלהרר

כן.

אילה מאור

אני אשמח. קודם כל נעים מאוד, באמת פגשנו את מנכ"לית הארגון ודיברתי איתה כמה פעמים וגם החלפנו כמה תכתובות בעניין הזה. אני דווקא רוצה להגיד שבהרבה מאוד תופעות חברתיות חמורות משרד הרווחה צריך להוביל וגם זאת העמדה המקצועית שלנו. דווקא לגבי זרים שאינם ברי הרחקה, בגלל שהם חסרי זכויות ובגלל שמשרד הרווחה ושירותי הרווחה הוא שירות מקדים שמתבסס על זכויות קיימות, כאשר אנחנו צריכים לשלוח אדם, דר רחוב, שנמצא במסגרת במרכז הארץ לטיפול רפואי בבית חולים באופן דחוף וכאשר הוא לא מסוגל לעמוד ואין לו דמי קיום בסיסיים ואין לו ביטוחים רפואיים, כי הוא לא יכול לשלם את הביטוח הרפואי המינימלי שהוא יכול לעשות בארץ וצריך לשלם 2,000 שקלים בשביל האמבולנס החד פעמי הזה ואין לו דרך לשלם את זה ומשרד הרווחה לא מממן הסעות לטיפולים רפואיים, אז יש לנו בעיה. ולכן דווקא במקרה הזה אני חושבת שמשרד הרווחה לא יכול להיות המוביל המרכזי של זה בלי שמשרדים אחרים יחברו אלינו.

יש לנו הרבה מאוד דוגמאות, ביחד עם משרד הבריאות ומשרד הבריאות יודע את זה, ולא רק משרד הבריאות. גם עם משרד השיכון, נשים נפגעות אלימות במשפחה, אחד הדברים שאנחנו עושים קודם כל, לפני הכול, זה מיצוי זכויות. קודם כל אנחנו ממצים את הזכויות, אנחנו יודעים היום שעובדים סוציאליים מתעסקים הרבה מאוד במיצוי זכויות וצריכים לעשות את זה. כאשר אנחנו מדברים על אנשים שהם חסרי זכויות, יש לנו מגבלה אמיתית לעובד סוציאלי.

היו"ר קארין אלהרר

גברתי, אבל איזה זכויות יש להם?

אילה מאור

אין להם, זה בדיוק מה שאני אומרת.

היו"ר קארין אלהרר

אז איפה המיצוי?

אילה מאור

זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. אנחנו לא יכולים לפעול, עבודה סוציאלית כפרופסיה בלעדית לא יכולה לפעול - - -

מירב בן ארי (כולנו)

אז מה את עושה תכלס כדי לפתור את זה?

היו"ר קארין אלהרר

מה הבשורה?

אילה מאור

הבשורה היא שיש לנו מסמך עם הצעת מדיניות שהוגש ללשכת מנכ"ל, ברגע שהוא יאושר ויתוקצב ויחברו משרדים אחרים - - -

מירב בן ארי (כולנו)

מה, זה פעם ראשונה שיש פליט? שעכשיו יש מסמך שמתוקצב?

אילה מאור

לא, הוא לא מתוקצב.

מירב בן ארי (כולנו)

שאתם רוצים לתקצב אותו. כאילו פעם ראשונה ראיתם פליט.

אילה מאור

נכון, הוקם צוות עבודה לראשונה לפני חצי שנה.

היו"ר קארין אלהרר

גברתי, על כמה תקציב מדובר?

אילה מאור

אנחנו יודעים להגיד כמה תקציב פר אדם לכל מסגרת, אנחנו לא יודעים על איזה היקפי תופעה אנחנו מדברים.

מירב בן ארי (כולנו)

הנה, היא נתנה לך את ההיקפים, 600 ומשהו אנשים.

אילה מאור

אנחנו עוד לא נמצאים - - -

מירב בן ארי (כולנו)

את לא יודעת את הנתונים שיש לה?

אילה מאור

לא. לא. הנתונים שחברת הכנסת אלהרר אמרה, אני לא ידעתי, לא עמדו בפנינו, אנחנו ידענו שיש 40,000 - - -

היו"ר קארין אלהרר

איך לא עמדו בפניכם?

אילה מאור

לא ידענו, לא, אלה נתונים שלא היו לנו.

היו"ר קארין אלהרר

ארגון אס"ף לא נתן לכם את הנתונים האלה, למשל?

קריאה

ישבתם בוועדה ואתם לא יודעים שיש 40,000 - - -

אילה מאור

לא, את זה אנחנו כן ידענו, את הנתון של - - -

משוב א- א+