תאריך עדכון אחרון: מרץ 7, 2016

?

חוק הלוואות לדיור (תיקון - הלוואה כהון עצמי) הוראת שעה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/3808

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 7, 2016

  • מרץ 21, 2016

  • פבר' 6, 2017

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+