תאריך עדכון אחרון: אוג' 4, 2016

?

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) תיקון - חישוב דמי מחלה בעת היעדרות לסירוגין של העובד ובן זוגו

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2744

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • פבר' 1, 2016

  • מרץ 7, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+