תאריך עדכון אחרון: יולי 25, 2016

?

חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה) תיקון - חובת מתן הקלה לתוספת דירות מגורים

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/650

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • יאנ' 25, 2016

  • יולי 18, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+