תאריך עדכון אחרון: אוג' 2, 2016

?

חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה תיקון מס` 3

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/1002

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+