תאריך עדכון אחרון: אפריל 18, 2016

?

חוק בתי המשפט תיקון מס` 81 משמר בתי המשפט

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/964

?

שלב:בתיקונים בוועדה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+