תאריך עדכון אחרון: יאנ' 4, 2016

?

חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) תיקון מס` 2 דחיית תחילה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/952

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+