תאריך עדכון אחרון: יולי 20, 2015

?

חוק הטיס (ביטחון בתעופה האזרחית) תיקון - איסור שימוש בעילה של לאום או מוצא אתני בביצוע חיפוש

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1786

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 20, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+