תאריך עדכון אחרון: יולי 27, 2015

?

חוק הלוואות לדיור תיקון - חובת הפנייה לוועדה המיוחדת ולוועדת חריגים לפני הגשת בקשה לביצוע משכנתה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1895

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 27, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+