תאריך עדכון אחרון: מאי 25, 2015

?

חוק לתיקון פקודת המסים (גבייה) איסור הטלת עיקול על רכוש החייב בשל חובות חנייה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/979

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 25, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+