תאריך עדכון אחרון: מאי 18, 2015

?

חוק הבנקאות (שירות ללקוח) תיקון - ביטול עמלה בעד שינוי יום פירעון להלוואה לדיור והגבלת גובה עמלה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/795

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 18, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+