תאריך עדכון אחרון: מאי 4, 2015

?

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) תיקון - הנחה מארנונה לסטודנטים ששירתו בצבא הגנה לישראל, בשירות לאומי או בשירות לאומי-אזרחי

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/374

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+