תאריך עדכון אחרון: דצמ' 8, 2014

?

חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים ועובדים זרים מישראל תיקוני חקיקה והוראות שעה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/904

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+