תאריך עדכון אחרון: דצמ' 3, 2014

?

חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס` 13) מס` 3 תנאי להשתתפות בפעילות מטעם המשרד לאזרחים ותיקים

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/906

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+