תאריך עדכון אחרון: יולי 30, 2014

?

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) תיקון - טעמים מיוחדים להעמדה לדין של מי שביצע עבירה בהיותו קטין

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1143

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 30, 2014

  • יוני 1, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+