תאריך עדכון אחרון: יולי 30, 2014

?

חוק איסור הלבנת הון תיקון מס` 13

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/860

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+