תאריך עדכון אחרון: מרץ 18, 2014

?

חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות תיקון - קביעת תאגיד שאינו מדווח או שותפות כחברת שכבה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2205

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 18, 2014

  • נוב' 9, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+